ForsideLinksForhandlereNyhederTilbudProfilVilkårKundecenterB2BLoginKontakt
 
Du har 0 produkter i kurven
Totalt incl. levering:
0,00 DKK
Produkter
Freedog Walker
VGWBälte
Halsbånd & diverse
Vilkår

Standard salgs- og leveringsbetingelser for
Pets Choice Skandinavia


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2012 til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftlig aftalt Pets Choice Skandinavia og køber imellem.

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne. Pets Choice Skandinavia(herefter kaldet PCS) forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker en stigning i fragt, forsikringspræmier, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold som PCS ikke råder over jf. afsnittet om force majeure. PCS handler ikke med private.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet er angivet.

3. Betaling
Nye kunder: Ved første ordre forudgående betaling før afsendelse af varer. Kommende ordrer 10 dage netto.
PCS betalingsbetingelser er som angivet på fakturaen. Er betalingen ikke PCS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder PCS sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 2% morarentetillæg pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod PCS, som ikke er anerkendt af PCS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til PCS, som om levering var sket til aftalt tid. PCS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette. PC forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser uden varsel. 

4. Ejendomsforhold
PCS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering
Ordrer over 2.000,00 kr. eksklusiv moms leveres fragtfrit i Danmark. Pakkeforsendelser foregår med GLS eller PostDK, leveringstid mellem 3 og 6 hverdage.leveringstid mellem 4-7 hverdage. For ordrer over 30 kg. tillægges den tilsendte faktura fragt efterfølgende. Gælder specielt Meshidai og kurve som beregnes efter volumen. Ved foderordre betales fragt. hele paller leveres fragt og gebyrfrit. Ordrer under kr. 600,00 tillægges ekspeditionsgebyr kr. 59,00 + fragt.

PCS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Hvor ikke andet er aftalt, anses varen solgt ab lager. Risikoen går over til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, eller ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne anses varen for at være leveret ved overdragelse til denne.
6. Restordre
Restordre sendes, efter varen er kommet på lager, med næstekommende ordre, dog kun hvis varerne overstiger Kr. 1000. Ønskes restordren sendt før, pålægges særskilt fragt gebyr herfor, med mindre andet er aftalt mellem PCS og køber.

6. Reklamation, varer ødelagte under fragten. Kunden skal straks ved modtagelse undersøge om varen er  ok: Det er en forudsætning for kredit af ødelagte varer, at der tages billeder til os af både produkt og pakke, så vi kan reklamarer overfor fragtfirma. Fragtfirma vil se foto dokumentation.

7. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for PCS.

8. Produktændringer
PCS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

9. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor PCS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
PCS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tab af fortjeneste eller andet afledt tab.
Med mindre andet specielt er aftalt, har PCS intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
PCS er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af PCS eller af nogen PCS er ansvarlig for. Al brug af produkterne sker på eget ansvar. 

10. Produktansvar
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: PCS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af PCS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse.
I den udstrækning, PCS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde PCS skadesløs i samme omfang, som PCS ansvar er begrænset efter punktet herover.

11. Reklamation
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest tre (3) hverdage efter varemodtagelsen skriftlig at underrette PCS herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitetsmæssigt svarer til det aftalte, har køber pligt til, hvis PCS anmoder herom, at returnere varen på PCS `s regning og risiko, hvor efter PCS krediterer det fulde beløb. PCS forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. Såfremt leverancen ikke mængdemæssigt svarer til det aftalte, har PCS ret til at kreditere/debitere differencen.
Forandringer eller indgreb i det købte uden PCS’s skriftlige samtykke fritager PCS fra enhver forpligtelse. PCS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis PCS ikke finder fejl ved varen efter test, må der påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

12. Returnering
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale med PCS. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Lagervarer kan kun returneres såfremt varen/emballagen er fuldstændig ubeskadiget. Der fradrages i øvrigt 10% i fakturaprisen dog minimum 50,00 kr., med mindre andet er skriftligt aftalt. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varer uden forudgående aftale med PCS, vil der ske returnering til køber for købers regning og risiko.

Pets Choice Scandinavia - Lomvievej 10 - 8410 Rønde - Cvr.nr. 32024637 - Tlf. 22558922 - info@pets-choice.dk